Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Súťaž vyhlasuje MESTO TRENČÍN S PODPOROU Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Swiss-Slovak Cooperation Programme) financovaného z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.