Trenčín - mesto na rieke

O súťaži

Úvod Tlač

Súťaž Trenčín - mesto na rieke vyhlasuje Mesto Trenčín ako medzinárodnú verejnú anonymnú ideovú súťaž na urbanistické riešenie prepojenia centra mesta Trenčín s oboma brehmi rieky Váh. Očakávame sebavedomé a svieže návrhy od profesionálnych tímov z radov urbanistov, architektov a územných plánovačov, ktoré sa stanú podkladom pre tvorbu Územného plánu centrálnej mestskej zóny.

Rozbaliť článok

Poslanie a účel súťaže Tlač

Mesto Trenčín hľadá najlepšie komplexné urbanistické riešenie na prepojenie centra mesta s riekou a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii a prekládke železničnej trate. Výsledkom riešenia má byť kompaktné živé mesto so zabezpečeným dotykom s vodou.

Rozbaliť článok

Príprava zadania a proces participácie - „Trenčín si Ty“ Tlač

Zadanie súťaže prihliada na takmer trojročný proces komunikácie s odbornou i laickou verejnosťou, ktorý v Trenčíne prebiehal v dlhodobom participatívnom projekte nazvanom Trenčín si Ty. V rámci neho zástupcovia mesta absolvovali množstvo otvorených diskusií s odbornou verejnosťou, multidisciplinárne cielených odborných seminárov a konzultácií, ako aj diskusií s laickou verejnosťou a prieskum verejnej mienky.

Rozbaliť článok