Trenčín - mesto na rieke

Organizácia súťaže

Kalendár Tlač

Dôležité termíny súťaže :

Rozbaliť článok

Porota Tlač

Porota je medzinárodná a má 11 riadnych členov a 2 náhradníkov. Pomocnými orgánmi poroty sú experti poroty, sekretár, overovateľ a kurátor súťaže. Porota a jej poradné orgány budú pracovať v tomto zložení:

Rozbaliť článok

Kritériá Tlač

Odovzdané návrhy musia reflektovať určené poslanie a účel súťaže, ako aj požiadavky na riešenie súťažného návrhu, podľa ktorých sú nastavené nasledovné kritériá hodnotenia súťažných návrhov porotou:

Rozbaliť článok

Ceny Tlač

Ocenení a odmenení môžu byť len tí účastníci, ktorí splnia podmienky účasti podľa súťažných podmienok, porota ich vyhodnotí a nebudú porotou vylúčení. Maximálne možné sumy určené na odmeny pre súťažné návrhy sú nasledovné :

Rozbaliť článok

Podmienky účasti Tlač

Súťaž je určená pre odborné subjekty, právnické alebo fyzické osoby, individuálnych autorov alebo kolektívy, bez ohľadu na sídlo ich pôsobenia. Ďalšie podmienky účasti v súťaži:

Rozbaliť článok

Požiadavky na návrhy Tlač

Za odovzdaný návrh bude považovaný ten, ktorý bude okrem tlačenej verzie doručený aj v digitálnej forme aspoň jednou z dvoch možností jej doručenia uvedenej nižšie. Súťažný návrh musí byť spracovaný a dodaný v nasledovnom obsahu a rozsahu:

Rozbaliť článok

Doručenie návrhov Tlač

Pre kompletné splnenie požiadavky na spôsob doručenia súťažných návrhov sú povinné dve súbežné formy doručenia súťažného návrhu:

Rozbaliť článok

Anonymita súťaže Tlač

Súťaž Trenčín - mesto na rieke spĺňa všetky podmienky zabezpečenia a dodržania anonymity na strane vyhlasovateľa a požaduje splnenie rovnakých podmienok aj na strane súťažiacich nasledovne :

Rozbaliť článok

Výsledok súťaže Tlač

Rozbaliť článok

Vlastníctvo a autorské práva Tlač

Rozbaliť článok

OFICIÁLNE VÝSLEDKY SÚŤAŽE Tlač

Rozbaliť článok