Trenčín - mesto na rieke

Riešené územie

Vymedzenie riešeného územia Tlač

Riešené územie sa nachádza v priamom centre mesta Trenčín, v priestore medzi historickým centrom pod hradnou skalou a riekou, aj na druhom (pravom) brehu rieky Váh. Jeho hranice a popis situácie sú znázornené na priloženej mape :

Rozbaliť článok

Identita Tlač

Identitu mesta tvoria jeho staré i nové príbehy, jeho atmosféra, rieka Váh a malebná poloha v údolí okolitých zelených pohorí :

Rozbaliť článok

Potenciál a hodnoty Tlač

Mesto Trenčín má nesporný silný potenciál, opakovane definovaný a reflektovaný okolím i svojimi občanmi, ktorí v riešenom území považujú za najdôležitejšie nasledovné hodnoty :

Rozbaliť článok

Požiadavky na riešenie Tlač

Mesto Trenčín vníma prepojenie centra mesta s riekou v predmetnom území ako kľúč k svojmu strategickému rozvoju. Kľúčovým výsledkom súťaže bude preto nielen vyriešenie samotného bezbariérového prepojenia súčasného centra mesta s riešeným územím pre peších a cyklistov, ale najmä návrh takého funkčného rozvoja lokality, ktorý by v harmonickom a citlivom prepojení urbánneho a prírodného prostredia katalyzoval trvalo udržateľný rast a rozvoj mesta aj celého širšieho regiónu.

Rozbaliť článok